Регулярна річна інформація емітента за 2013 рік

Документи для ознайомлення акціонерам ПАТ "Фірма "Полтавпиво": аудиторський висновок, звіт Генерального Директора, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної Комісії, протокол №30 загальних зборів, протокол про підсумки голосування та ін.