Запрошення акціонерів на збори 3 липня 2012 року

Запрошення акціонерів ПАТ "Фірма "Полтавпиво" на збори. Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 03 липня 2012 року о 15-00 годині. Адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, актовий зал, 3 поверх.

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво»
(код ЄДРПОУ 05518768, місцезнаходження: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160)
Повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться
03 липня 2012 року о 15-00 годині за адресою:
м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, актовий зал, 3 поверх.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 14:00 до 14:45 год.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу;
представникам – доручення на право участі у зборах, належним чином оформлене,
та документ, що посвідчує особу.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
станом на 24 годину 25.06.2012 р.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер може ознайомитися за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, юридичний відділ, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:45 годин (крім часу перерви на обід з 12:00 до 12:45). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Подворчан Ю.В.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, складу президії.
2. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
5. Визначення уповноваженої особи на підписання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання договорів від імені Товариства з членами Ревізійної комісії Товариства.

Телефон для довідок 0532-610665

Генеральний директор В.М. Лавріченко