Запрошення акціонерів на збори 26 квітня 2016 року

Запрошення акціонерів на збори. Чергові збори відбудуться 26 квітня 2016 року в 15:00. Адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, актова зала, 3-ій поверх. Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися з 14:00 до 14:45.

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (надалі Товариство)

(код ЄДРПОУ 05518768, місцезнаходження: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160)

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться

26 квітня 2016 року о 15-00 годині за адресою:

м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, актовий зал Товариства на 3 поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з  14:00  до 14:45 год.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу;

представникам – доручення на право участі у зборах, належним чином оформлене,

та документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –

станом на 24 годину 20.04.2016 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер може ознайомитися за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 160, юридичний відділ, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:45 годин (крім часу перерви на обід з 12:00 до 12:45). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

В.М. Лавріченко

Порядок  денний:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноваженьголови та членів лічильної комісії.

2. Про розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.  Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 р.

7. Про внесення (затвердження) змін до Статуту шляхом його викладення у новій редакції у зв’язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Про внесення (затвердження) змін до Положення «Про Загальні збори Товариства» шляхом його викладення у новій редакції у зв’язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про внесення (затвердження) змін до Положення «Про Наглядову Раду Товариства» шляхом його викладення у новій редакції у зв’язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Про внесення (затвердження) змін до Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» шляхом його викладення у новій редакції у зв’язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Про продовження терміну дії трудового договору (контракту) від 01.01.2006 року, укладеного з Генеральним директором Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)


Примітка. Показники за 2015 рік можуть бути скориговані за результатами аудиторської перевірки.

Телефон для довідок 0532-610665

Генеральний директор                                                                                                                         В.М. Лавріченко 

Інформація оприлюднена 17.03.2016 р.