До відома акціонерів!

ПАТ «Фірма «Полтавпиво» інформує Вас про законодавчі нововведення у сфері корпоративного управління.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Спочатку нагадаємо Вам, що 20.07.2010 р. загальними зборами акціонерів було обрано депозитарну установу - ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». Як того вимагало законодавство, кожному акціонеру безкоштовно було відкрито рахунок в цінних паперах у цьому банку та зараховано на нього Ваші акції. 

Також, акцентуємо увагу на тому, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», кожний акціонер має право самостійно обрати іншу (нову) депозитарну установу та зарахувати свої акції на рахунок у цінних паперах, відкритий у цій депозитарній установі.

На сьогодні, відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», Ви зобов’язані звернутися до депозитарної установи та укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

У разі, якщо Ви до 11 жовтня 2014 року не укладете з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, Ваші цінні папери (які дають право на участь в органах емітента - ПАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО») не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів ПАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО».

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, тобто після 11 жовтня 2014 року.
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

За детальною інформацією Ви можете звернутися до ВІДДІЛЕННЯ № 1 ПУМБ в м. ПОЛТАВА за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 3; тел. (0532) 57-98-22 (34), а також за наступними телефонами: 0 800 500 490 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів), (044) 231-71-80, (062) 332-4929 (вн. 4125). 

Також нагадуємо Вам, у разі зміни Ваших реквізитів (адреси місцезнаходження, прізвища, спадкування та інше), Ви повинні звернутися до депозитарної установи з якою у Вас укладений договір про обслуговування рахунка в цінних паперах для надання змінених даних щодо себе.