Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 19.04.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 19261803 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 19005510 штук.