Информация об общем количестве акций и голосующих акций 2020

Информация об общем количестве акций и голосующих акций

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 16.04.2020 року,
загальна кількість простих іменних акцій становить 19261803 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих
іменних акцій становить 19018705 штук.