Информация об общем количестве акций и голосующих акций 2019

Информация об общем количестве акций и голосующих акций

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 19.04.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 19261803 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 19005510 штук.